Pliki do pobrania

  1. Umowa (50KB)
  2. Warunki Sprzedaży (35KB)
  3. Charakterystyka Produktów (112KB)
  4. Polityka Prywatności (122KB)
  5. Karta Techniczna Betonu Architektonicznego Elastycznego (481KB)
  6. Deska elewacyjna akrylowa – karta produktu (986KB)
  7. Karta Techniczna Produktów Betonowych (216KB)
  8. Badania-SCHOMBURG (756KB)
  9. Badania-SCHONBURG 1 (834KB)

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłoże, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych i nie bierze za nie odpowiedzialności, a co za tym idzie nie stanowi podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygania spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.